Tomek Popów

przedsiębiorca, inwestor (BLOG)

Razem z moim wspólnikiem grupą RST oraz Piotrem Kłodnickim prowadzę fundusz inwestycyjny Venture For Earth który pozyskał finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu Starter. Fundusz wystartował w czwartym kwartale 2018 roku. W ramach funduszu inwestujemy w startupy z Polski (90% kapitału funduszu) oraz Europy (do 10%). Szukamy projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju (pomysł, działający prototyp). Inwestujemy od jednego do trzech milionów złotych w pojedynczy projekt. Szukamy zespołów składających się idealnie od 2 do 3 osób o uzupełniających się kompetencjach. Projekt powinien mieć pozytywny wpływ na ludzi i ziemię oraz powinien być z sektora szeroko rozumianej informatyki (usługa SaaS, B2B, global) lub z sektora Industry 4.0 (inteligentne maszyny). Szukamy projektów typu "tool driven marketplace" czyli narzędzi które początkowo monetyzowane są przez abonament (SaaS) ale w miarę jak ilość subskrybentów rośnie mogą migrować do modelu biznesowego typu marketplace. Jeśli masz ciekawy zespół i projekt wejdź na stronę VFE.vc.

Wcześniej razem z grupą RST prowadziłem prywatny butik inwestycyjny RST LIFT-OFF.

Zanim rozpocząłem moją przygodę z inwestowaniem prowadziłem (w kolejności od najstarszego projektu):

Skończyłem Politechnikę Wrocławską wydział Podstawowych Problemów Techniki kierunek informatyka matematyczna.

Prowadzę od czasu do czasu wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz na Politechnice Wrocławskiej.